Hurra - Konsolidator biletów lotniczych - Fullfilment

Fullfilment

Oferta fullfilment, skierowana jest dla biur podróży i portali internetowych, które chciałyby rozszerzyć zakres swojej podstawowej działalności o profesjonalną sprzedaży biletów lotniczych.
Hurra umożliwia to bez dużych wydatków na infrastrukturę Call Center oraz szkolenie personelu.

W skład tej usługi wchodzą między innymi:
- dostarczenie IBE na stronę klienta
- obsługa rezerwacji online
- obsługa rezerwacji offline (tel./e-mail)
- fakturowanie klienta końcowego
- obsługa płatności
- raportowanie sprzedaży biletów
- raportowanie ruchu na łączach telefonicznych

Usługa ta przeznaczona jest dla klientów z dużym wolumenem sprzedaży.